058 203 8012

Taxatie

Een taxatie is belangrijk bij de aankoop van uw huis. Een gevalideerd taxatierapport is noodzakelijk op het moment dat u een hypotheek bij een bank of andere financiële instelling aan wil vragen. Een taxatie is belangrijk bij de aankoop van uw huis.

Een gevalideerd taxatierapport is noodzakelijk in de volgende gevallen:

  • Op het moment dat u een hypotheek bij een bank of andere financiële instelling aan wil vragen.
  • Als u de waarde van uw woning zou willen weten in verband met de financiële afwikkeling van een echtscheiding.
  • Als u uw huidige hypotheek zou willen oversluiten tegen een gunstiger rentepercentage.
  • Als u bezwaar zou willen maken tegen de door de Gemeente vastgestelde WOZ waarde van uw woning.

In overleg met u maken wij een afspraak voor het opnemen van uw woning. Meestal kan dit binnen enkele dagen. Tijdens een taxatie wordt onder andere gekeken naar de staat van het object, eventuele uitgevoerde verbeteringen of verbouwingen en de woonomgeving. Ook worden er enkele foto’s gemaakt. In een taxatierapport staat onder andere de marktwaarde van het getaxeerde object, een omschrijving, het doel van de waardebepaling, een onderbouwing van het waardeoordeel en referentie objecten.

Wij zijn u graag van dienst!

Meer weten? Neem contact op!