058 203 8012

Wat is onderzoekplicht

ONDERZOEKSPLICHT KOPER
Als koper van een huis heeft u een onderzoek plicht. U ben verplicht om vóór de koop zelf te onderzoeken of het huis gebreken toont. Dat is vaak lastig om zelf te doen. Het is daarom, zeker bij oudere woningen, verstandig om een bouwkundig rapport te laten maken. Een bouwkundig inspecteur onderzoekt dan grondig de  visuele staat van het huis en schrijft zijn bevindingen op in een rapport. Dat heeft nóg een voordeel: eventuele aantoonbare tekortkomingen kunt u namelijk gebruiken bij de prijsonderhandelingen. Doet u geen onderzoek en ontdekt u later gebreken die bij een onderzoek wel naar voren waren gekomen? Dan draait u zelf op voor de schade van deze verborgen gebreken.